Η ADEM προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες εύρεσης, προμήθειας, αποθήκευσης και διαχείρισης των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων βοηθώντας τους πελάτες της στην συνολική προσπάθεια που απαιτείται πριν από κάθε παραγωγική διαδικασία. Συνεργαζόμενη με πιστοποιημένους προμηθευτές και κατασκευαστές του εξωτερικού η ADEM είναι σε θέση να διεκπεραιώσει και τις πιο δύσκολες και απαιτητικές ζητήσεις πρώτων υλών στο χώρο των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. Επιπροσθέτως μέσα από τις δυνατότητες συναρμολόγησης και με δεδομένη την εμπειρία που του τμήματος ανάπτυξης συμβάλλει καταλυτικά τόσο στην σωστή επιλογή όσο και στην κατάλληλη χρονικά προμήθεια των πρώτων υλών που απαρτίζουν το κάθε προϊόν.