Στην ADEM θεωρούμε το ανθρώπινο δυναμικό της ως το σημαντικότερο παράγοντα επιτυχίας των σχεδιασμών και των οραμάτων μας στηριζόμενοι στις αξίες και την πολιτική μας. Ως εκ τούτου επενδύουμε στους ανθρώπους μας σε όλα τα επίπεδα οργάνωσής ώστε συνεχώς να στοχεύουμε όλοι μαζί στην περαιτέρω ανάπτυξή μας.
Προσφέροντας ευκαιρίες προσωπικής εξέλιξης στους ανθρώπους μας σε μεγάλο βαθμό προτρέποντάς τους να συμμετέχουν σε διαφορετικά "projects", έτσι ώστε να σχηματίζουν σφαιρική αντίληψη για την εργασία μας. Επίσης επικεντρωνόμαστε στην ατομική εκπαίδευση με σκοπό να εμπλουτίζουμε την γνώση μας συνεχώς.
Προσπαθούμε να αναγνωρίζουμε και ανταμείβουμε τα αποτελέσματα των ανθρώπων μας ενισχύσοντας την ιδιαίτερη απόδοση των μελών μας, προσφέρουμε συμμετοχή σε προγράμματα εκπαίδευσης και πρόσθετες αμοιβές.
Συνηθίζουμε να ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους μας να είναι δημιουργικοί και να παίρνουν πρωτοβουλίες. Πάντα ο κόσμος μας χρειάζεται καινοτόμους ανθρώπους!
Μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω email.